Start FAQ
     
FAQ - czyli pytania i odpowiedzi PDF Drukuj
wtorek, 25 maja 2010 19:31
 1. Ile trzeba mieć lat aby móc zrobić prawo jazdy?
 2. Czy każdy może otrzymać prawo jazdy?
 3. Ile razy mogę przystąpić do egzaminu państwowego i w jakim terminie muszę zdać, aby nie trzeba było ponownie przystępować do egzaminu teoretycznego?
 4. Jeżeli szkoliłem się w innej szkole i 3 razy oblałem egzamin państwowy, to czy mogę dodatkowe przeszkolenie odbyć w OSK lewar?
 5. Czy po trzykrotnym oblanym egzaminie szkoła musi wystawić zaświadczenie po wyjeżdżonych 5 godzinach?
 6. Czy jazdy odbywają się na takich samych samochodach jak egzamin?
 7. Czy obcokrajowiec może zrobić kurs w Polsce? I czy zajęcia mogą odbywać się w języku angielskim?
 8. Czy trzeba obowiązkowo posiadać zaświadczenie lekarskie przed rozpoczęciem kursu?
 9. Czy w trakcie kursu można wybrać sobie instruktora?
 10. Czy w trakcie jazd można zmienić instruktora?
 11. Mam ponad 60 lat. Czy w tym wieku można jeszcze robić prawo jazdy i czy taki wiek przeszkadza w nauce?
 12. Mam problem ze stresem ,na egzaminach na uczelni strasznie się stresuję i mam problemy z zaliczaniem egzaminów Chciałabym zrobić kurs na prawo jazdy ale boję się że stres spowoduje to że będzie mi trudno.
 13. Szkoliłem się w innym ośrodku jednak chciałbym kontynuować kurs prawa jazdy w OSK Q-Mobil co musze zrobić?
 14. Kiedy mogę przystąpić do zajęć praktycznych?
 15. Jak długo trwa kurs na prawo jazdy kat. B?
 16. Jaka jest ważność kursu rozpoczętego rok temu?
 17. Jakie dokumenty są potrzebne do zapisania się na egzamin państwowy?
 18. Czy mogę samodzielnie zawieźć dokumenty z jednego WORDu do drugiego?
 19. Jak długo ważny jest kurs na prawo jazdy?
 20. Czy w celu zapisania się na egzamin można dokonać jedynie osobiście, czy też można zrobić to drogą elektroniczną lub za pośrednictwem innej osoby?
 21. Z przyczyn ode mnie niezależnych nie udało mi się zdążyć na egzamin na kat. B. Co muszę zrobić aby ponownie móc przystąpić do egzaminu?
 22. Czy możliwe jest zdawanie egzaminu teoretycznego i praktycznego tego samego dnia?
 23. Czy na egzaminie praktycznym można popełnić jakieś błędy i jeśli tak, to jakiego rodzaju?
 24. Czy można w trakcie egzaminu poprawić ustawienie lusterek, przy wyjeżdżaniu z placu manewrowego na miasto?
 25. Czy istnieje możliwość odwołania się od wyniku egzaminu? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
 26. Czy egzaminator może nakazać osobie egzaminowanej dokonanie manewru niezgodnego z przepisami w trakcie trwania egzaminu?
 27. Ile ważny jest egzamin teoretyczny?
 28. Oblałem(łam) egzamin dwa lata temu. Teraz chcę zdawać znowu. Czy muszę znowu chodzić na kurs?

 

 

 

 Ile trzeba mieć lat aby móc zrobić prawo jazdy?

Ogólnie, aby przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kategorii A, B i  należy mieć ukończone 17 lat i 9 miesięcy, z tym, że dla niektórych kategorii prawa jady przewidziano różne limity wieku:

 • 14 lat dla kategorii AM
 • 21 - lat dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E
 • 21 - lat dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E
 • 24 lat dla kategorii A i D

Osiemnastolatek może przystąpić na kurs prawa jazdy kategorii C i C+E po uprzednim ukończeniu szkolenia na kwalifikację wstępną.

Kurs na prawo jazdy można rozpocząć najwcześniej na trzy miesiące przed ukończeniem

 

 Czy każdy może otrzymać prawo jazdy?

Prawie każdy. Prawo jazdy nie może być wydane osobie

 • której stan zdrowia nie pozwala na prowadzenie pojazdów,
 • u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależniania od alkoholu lub innego środka podobnie działającego,
 • w stosunku do której orzeczony został prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (w okresie obowiązywania tego zakazu),

Prawo jazdy może również zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.

 

 Ile razy mogę przystąpić do egzaminu państwowego i w jakim terminie muszę zdać, aby nie trzeba było ponownie przystępować do egzaminu teoretycznego?

Egzamin praktyczny na prawo jazdy można zdawać w terminie do 6 miesięcy od dnia zaliczenia części teoretycznej. Po tym terminie trzeba ponownie zdać egzamin teoretyczny.

 

 Jeżeli szkoliłem się w innej szkole i  oblałem egzamin państwowy, to czy mogę dodatkowe przeszkolenie odbyć w OSK lewar?

Tak, oczywiście jest taka możliwość.

 

 Czy po trzykrotnym oblanym egzaminie szkoła musi wystawić zaświadczenie po wyjeżdżonych 5 godzinach?

Po 19 stycznia 2013 roku nie ma obowiązku odbywania dodatkowego szkolenia.

 

 Czy jazdy odbywają się na takich samych samochodach jak egzamin?

Szkolimy na  Hyundai i20 [posiadamy cztery sztuki] dokładnie tego samego typu jak auta egzaminacyjne w WORD .Nasze samochody różnią się od egzaminacyjnych jedynie kolorem lakieru ;)

 

 Czy obcokrajowiec może zrobić kurs w Polsce? I czy zajęcia mogą odbywać się w języku angielskim?

 

Obcokrajowcy mogą robić kurs w Polsce i uzyskać polskie prawo jazdy. Możemy przeprowadzić szkolenie w języku angielskim jako zajęcia indywidualne. W tym celi prosimy o kontakt z naszym biurem.

 Czy trzeba obowiązkowo posiadać zaświadczenie lekarskie przed rozpoczęciem kursu?

Badania lekarskie są obowiązkowe.

 

 Czy w trakcie kursu można wybrać sobie instruktora?

Tak, istnieje możliwość zapisania się do każdego z instruktorów uczących w naszej szkole.

 

 Czy w trakcie jazd można zmienić instruktora?

Tak, w każdym momencie można wybrać innego z instruktorów pracujących w OSK LEWAR – wystarczy zgłosić taką prośbę w biurze.

 

 Mam ponad 60 lat. Czy w tym wieku można jeszcze robić prawo jazdy i czy taki wiek przeszkadza w nauce?

W każdym wieku można przystąpić do nauki jazdy. O ile nie ma poważnych problemów zdrowotnych, to nic nie stoi na przeszkodzie by uzyskać prawo jazdy. Liczyć należy się jednak z tym, że wraz z wiekiem potrzeba więcej pracy, aby opanować potrzebny materiał. Nie mniej na swoim koncie posiadamy bardzo dużo sukcesów w nauce seniorów i dlatego właśnie stworzyliśmy specjalną grupę instruktorów specjalizujących się w kształceniu osób starszych.

 

 Mam problem ze stresem, na egzaminach na uczelni strasznie się stresuję i mam problemy z zaliczaniem egzaminów. Chciałabym zrobić kurs na prawo jazdy ale boję się że stres spowoduje to że będzie mi trudno.

Uważam, że podstawowym elementem, który obniży stres jest bardzo dobre przygotowanie do egzaminu. Cały proces szkolenia i pracy z kursantem opiera się na przygotowaniu go nie tylko z przepisów i techniki jazdy ale też w kierunku zdania egzaminu państwowego .W szkole jazdy LEWAR  podejście indywidualne do każdego kursanta i wysoki profesjonalizm to recepta na sukces.

 

 Szkoliłem się w innym ośrodku jednak chciałbym kontynuować kurs prawa jazdy w OSK Lewar co muszę zrobić?

Zgłaszając się do OSK LEWAR należy dostarczyć oryginał karty przeprowadzonych zajęć podpisany przez kierownika poprzedniego OSK oraz numer PKK . Karta przeprowadzonych zajęć zawiera ilość godzin teoretycznych i praktycznych, które zostały już zrealizowane. OSK LEWAR na podstawie tego dokumentu rejestruje w swojej dokumentacji kursanta. Następnie należy dokonać wpłaty za szkolenie wg cennika OSK LEWAR, w ilości godzin odpowiadającej różnicy między ilością godzin obowiązkowych a ilością godzin znajdujących się na karcie przeprowadzonych zajęć, w uzgodnieniu z kierownikiem OSK LEWAR.

 

 

 Kiedy mogę przystąpić do zajęć praktycznych?

 

Zajęcia praktyczne można rozpocząć dopiero, kiedy zostaną odbyte wszystkie zajęcia teoretyczne.

 

 Jak długo trwa kurs na prawo jazdy kat. B?

 

30 godzin lekcyjnych (po 45minut) z teorii zakończonych egzaminem wewnętrznym w OSK + 30 godzin zegarowych (po 60 minut) zakończonych egzaminem wewnętrznym praktycznym na 31-ej godzinie.

 

 Jaka jest ważność kursu rozpoczętego rok temu?


Jeśli kurs zakończył się uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu, to świadectwo ważne jest bez ograniczenia w czasie. Jeśli kurs nie został zakończony to po prostu trzeba go kontynuować aż do momentu kiedy osiągnie się właściwy poziom wiedzy i umiejętności.

 

 

 

 Jakie dokumenty są potrzebne do zapisania się na kurs prawa jazdy?


Aby zapisać się na egzamin państwowy należy posiadać:

Profil Kandydata na Kierowce :

 

 1. zaświadczenie o ukończeniu kursu
 2. badania lekarskie ( orzeczenie psychologiczne przy kat. C,C+E,D)
 3. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 4. kolorowe zdjęcie (z widocznym lewym uchem - takie jak do dowodu osobistego)
 5. wniosek o wydanie prawa jazdy
 6. pełnomocnictwo - jeżeli to nasz ośrodek ma zapisać Państwa na egzamin


 Czy mogę samodzielnie zawieźć dokumenty z jednego WORDu do drugiego?


Niestety przepisy nie pozwalają na to aby dokumenty dotyczące prawa jazdy, po zrealizowaniu jakiejkolwiek części egzaminu, mogły być przekazywane osobie zainteresowanej. Dokumenty są przesyłane do wskazanego przez osobę zainteresowaną WORDu elektronicznie.

 Jak długo ważny jest kurs na prawo jazdy?


Przepisy nie określają terminów ważności kursów. Zazwyczaj rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające program kursu szkoleniowego kandydatów na kierowców unieważnia szkolenia zrealizowane według starych programów. Na dzień dzisiejszy ważne są zaświadczenia wystawione po 1 lipca 1998 roku.

 Czy w celu zapisania się na egzamin można dokonać jedynie osobiście, czy też można zrobić to drogą elektroniczną lub za pośrednictwem innej osoby?


Niestety, zapisania na egzamin można dokonać jedynie w miejscu egzaminowania (ul. Waryńskiego), ale niekoniecznie osobiście. Może dokonać tego osoba, która będzie posiadała dowód osobisty osoby chcącej zapisać się na egzamin i upoważnienie.

 Z przyczyn ode mnie niezależnych nie udało mi się zdążyć na egzamin na kat. B. Co muszę zrobić aby ponownie móc przystąpić do egzaminu?


Niezgłoszenie na egzamin w ustalonym terminie skutkuje potrąceniem 100% wniesionej za ten egzamin opłaty. Należy więc uzupełnić opłatę i zapisać się ponownie na nowy termin.

 Czy możliwe jest zdawanie egzaminu teoretycznego i praktycznego tego samego dnia?


Zdawanie egzaminu teoretycznego i praktycznego w jednym dniu jest możliwe. Należy jednak pamiętać, że ocena negatywna z części teoretycznej uniemożliwia przystąpienie do części praktycznej. Znacznie mniej stresujące jest zdawanie teorii i praktyki w innych dniach i nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów oprócz tych, które przewidziane są dla danej części egzaminu.

 

 

 Czy na egzaminie praktycznym można popełnić jakieś błędy i jeśli tak, to jakiego rodzaju?


Na egzaminie lepiej nie popełniać żadnych błędów, chociaż dopuszczalna jest pewna tolerancja. Nie sposób jest wymienić błędy dopuszczalne i niedopuszczalne ( Kodeks drogowy - kryteria egzaminu )Ogólna zasada jest taka, że nie mogą się powtarzać dwa błędy takie same, z wyjątkiem błędu, z którego wynika brak panowania nad pojazdem lub powstanie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Taki błąd, juz za pierwszym razem, powoduje ocenę negatywną i przerwanie egzaminu. (więcej...)

 Czy można w trakcie egzaminu poprawić ustawienie lusterek, przy wyjeżdżaniu z placu manewrowego na miasto?


Pierwszym zadaniem egzaminacyjnym jest przygotowanie do jazdy. W tym zadaniu mieści się również prawidłowe ustawienie lusterek. Jeżeli więc w trakcie egzaminu następuje korekta ustawienia lusterek, oznacza to, że pierwsze zadanie nie zostało prawidłowo wykonane.

 Czy istnieje możliwość odwołania się od wyniku egzaminu? Jeżeli tak, to w jaki sposób?


Ocena wystawiona przez egzaminatora podczas egzaminu jest ostateczna. Zgodnie z przepisami, jeżeli egzamin prowadzony był niezgodnie z obowiązującymi zasadami, osobie egzaminowanej przysługuje prawo złożenia, w ciągu 7 dni od daty egzaminu, skargi do Dyrektora WORD . W przypadku uznania skargi za zasadną, egzamin zostaje powtórzony na koszt WORD.

 Czy egzaminator może nakazać osobie egzaminowanej dokonanie manewru niezgodnego z przepisami w trakcie trwania egzaminu?


Egzaminator nie ma prawa wydać dyspozycji, która w rezultacie powodowałaby konieczność popełnienia wykroczenia.

 Ile ważny jest egzamin teoretyczny?

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest ważny przez okres 6 miesięcy. Oznacza to, że w tym czasie należy zaliczyć pozytywnie egzamin praktyczny. Jeśli przekroczymy ten termin, egzamin zdajemy w całości tj. zaczynamy znowu od teorii.

 Oblałem(łam) egzamin dwa lata temu. Teraz chcę zdawać znowu. Czy muszę znowu chodzić na kurs?


Nie. Kurs jest ważny. Możesz zgłosić się do Wydziału Komunikacji względem miejsca zameldowania i złożyć wniosek o przesłanie dokumentów do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i ustalić terminy egzaminów teoretycznego i praktycznego.

 

 
Najbliższy termin
rozpoczęcia kursów:
 12.11.2014r.
 

Formularz zgłoszeniowy

addeditChcesz dowiedzieć się więcej, zarezerwować termin - wypełnij

formularz zgłoszeniowy. Skontaktujemy się z Tobą!